Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

Videoarchív

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

V sobotu 12. septembra 2015 sa konala za prítomnosti početných hostí z okolia i z Moravy oslava 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Lomná. Zahájila ju sv. omša, na ktorej bola posvätená socha sv. Floriána, patróna hasičov. Potom sa hostia i domáci premiestnili do kultúrneho domu, kde prebehla spomienka na zosnulých zakladateľov. Predseda DHZ Ľubomír Kresťan a starosta obce Jozef Straka odovzdali pamätné a ďakovné listy starostom susedných obci, správcovi farnosti, zaslúžilým členom i sponzorom. Po slávnostnej večeri zotrvali prítomní v družnej debate, zaspievali si i zatancovali.