Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

Videoarchív

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

                          Bývalí urbarialisti obce Lomná  - pozemkové spoiočenstvo          

 029 54 Lomná

                                                                                                                                 V Lomnej dňa 03.04.2018

PO   V  Á  N KA

 

V zmysle platných stanov zvolávam Čiastkové Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Lomná na deň 15. 04. 2018 o 14.00 hodine.

Čiastkové Valné zhromaždenie (VZ) sa bude kona ť v priestoroch kultúrneho domu. Prezentácia členov sa uskutoční pred rokovaním VZ od 13.30 hod. - 14 .00 hod.

Celé znenie čítaj tu