V sobotu 12. septembra 2015 sa konala za prítomnosti početných hostí z okolia i z Moravy oslava 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Lomná. Zahájila ju sv. omša, na ktorej bola posvätená socha sv. Floriána, patróna hasičov. Potom sa hostia i domáci premiestnili do kultúrneho domu, kde prebehla spomienka na zosnulých zakladateľov. Predseda DHZ Ľubomír Kresťan a starosta obce Jozef Straka odovzdali pamätné a ďakovné listy starostom susedných obci, správcovi farnosti, zaslúžilým členom i sponzorom. Po slávnostnej večeri zotrvali prítomní v družnej debate, zaspievali si i zatancovali.

Fotogaléria

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica