o uverejnení  súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácii v profile verejného obstarávateľa 

uverejnená v súvislosti s prijatím zákona č. 343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 18. 04. 2016 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Lomná je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Celé znenie čítaj ďalej klikni sem

 

Fotogaléria

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica