Na konci augusta usporiadala obec Lomná  tradičný športový deň. Tohto roku sa naň o čosi viac tešili deti. Starosta obce pre nich zabezpečil jazdu na akumulátorových autách. Túto atrakciu dokonale využili. Súťažné zápolenie a zábavu priniesla aj štafeta rodičov a detí. V ďalšom programe nesmela chýbať penalta žiakov a mužov, ako i futbalový zápas. Toto odpoludnie obohatili aj sprievodné podujatia: maľovanie na tvár, simulácia 1. Pomoci, streľba zo vzduchovky a hasičská abeceda pre deti.Poďakovanie patrí Poľovníckemu združeniu za chutný guľáš a organizátorom podujatia: poslancom OZ, učiteľkám ZŠ a MŠ, členkám červeného kríža a dobrovoľnému hasičskému zboru. Fotky tu

Fotogaléria

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica