Bývalí urbarialisti obce Lomná  - pozemkové spoiočenstvo          

 029 54 Lomná

                                                                                                                                 V Lomnej dňa 03.04.2018

PO   V  Á  N KA

 

V zmysle platných stanov zvolávam Čiastkové Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Lomná na deň 15. 04. 2018 o 14.00 hodine.

Čiastkové Valné zhromaždenie (VZ) sa bude kona ť v priestoroch kultúrneho domu. Prezentácia členov sa uskutoční pred rokovaním VZ od 13.30 hod. - 14 .00 hod.

Celé znenie čítaj tu

Fotogaléria

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica