Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Videoarchív

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

Vyhlásenje času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné r1ad1teľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s§  4 písm. b) a s

  • 21 písm. a) v nadväznosti na § 2· 1 p ís m . o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  s  § 2 ods. 1  vyhlášky Ministerstva  vnútra  Slovenskej  repub lik y č. 121 /2002
  1. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

od 15. júna 2018, 07:00 hod. do odvolania

Celý článok čítaj tu

 

Fotogaléria

Priblížiť

 +A A -A
Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica