Hľadať

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

 

OBEC LOMNÁ

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LOMNÁ v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lomná č. 24/2018 zo dňa 28.06.2018.

Písomnú prihlášku do výberového konania doručí kandidát osobne alebo poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) v zalepenej obálke najneskôr

do 05. septembra 2018 do 15.00 hod.

na Obec Lomná, 029 54 Lomná 22 v uzavretej obálke označenej

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!"

čítaj ďalej

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotomapa

klikni na obrázok

Priblížiť

 +A A -A

Kominárske služba pre obec

Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.:  043/5526116

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica