Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a.) a následne v zmysle par.12 odst.1 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lomná

ktoré sa uskutoční dňa 21.09.2018 o 17.oo hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto navrhovaným programom

čitaj ďalej

Fotogaléria

Priblížiť

 +A A -A
Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica