Hľadať

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

 

Vec:
Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Paráč, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy.

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát Jes1iého hospodárstva ( ďalej len OÚ Žilina, OOP) Vám oznamuje, že v rámci konania o vyhotovení programu. starostlivosti o lesy pre lesný celok Parác, ,;SL301" okresný úrad zamýšľa vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a Q vyhlá􀇅ení kategórie ochr;u'mých lesov.
Lesný celok ľaráč .sa nachádza v okrese Námestovo a Dolný Kubín, do lesného celku patria alebo čiastočne zasahujú tieto katastrálne územia: Zázrivá, Hruštín, Lomná, Oravská Lesná, Zákamertne. Hranicu lesného celku možno zobraziť na:
https://www .google.com/maps/d/edit?mid= 1 P2PYxq6ZNoc9hI6ODcb5KYSCNzGScdNT &usp=shariilg

čítaj ďalej

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fotomapa

klikni na obrázok

Priblížiť

 +A A -A

Kominárske služba pre obec

Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.:  043/5526116

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica