Štatistika obyvateľstva obce LOMNÁ k 31. 12. 2014

Počet obyvateľov: 889 (mužov - 458, žien 433)

z toho - slobodný(á) 481 (mužov - 274, žien - 207)

          - ženatý(vydaté) 365 (mužov - 175, žien - 190)

          - rozvedený(á) 11 (mužov - 5, žien - 6)

          - ovdovelý(á) 32 (mužov - 3, žien - 29)

 

Počet narodených detí:8 (chlapcov - 3, dievčat - 5)

(Chutňák Pavol, Turbék Vladimír, Juriga Matej ,Antušáková Juliana, Palková Diana, Jurigová Lucia,Krupčiková Eva, Jaňáková Zuzana,)


Počet zomrelých obyvateľov: 3 (mužov - 2, žien - 1)

(Margita Ondrigová, Gašperová Mária, Vrana Ondrej,))


Počet prisťahovaných obyvateľov: 10

Počet odsťahovaných obyvateľov: 20

Manželstvo uzavrelo: 6 párov

Franeková Monika - Pepúch Lukᚼubová Viktória –Peter Serdel

Juriga Lukáš – Júlia LaššákováKrupčík Tomáš-Slávka Kureková,

Greňo Tomáš –Andrea Chromuľáková Straka Jozef –Zlatka Kvasničáková

Najstarší občania obce : p. Anna Gruchaľáková(91)

  1. p.Ľuba Ján (86).

V Lomnej n, dňa 31. 12. 2014

Vypracovala:Žibeková Helena pracovníčka ohlasovne pobytu

Fotogaléria

Priblížiť


Kontakt p. farár:
PaedDr. ThDr. Jozef Knapík PhD.
tel.: mobil: 0908 915 568

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica