Predmet  zmluvy:systémová podpora URBIS 

 

Objednávateľ:     Obec Lomná ,Lomná 22

IČO: 00314633

 

Dodávateľ:MADE spol. s.r.o

sídlo spoločnosti: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

IČO:                          36041688

DIČ:                       -

Cena s DPH:     300.- eur

 

Dátum účinnosti:20.05.2021

Platnosť do:-

Uzatvorená dňa:18.05.2021

Zverejnene dňa: 19.05.2021

 

Pozrieť dokument PDF