Predmet  zmluvy:DDS

 

Objednávateľ:       Obec Lomná,Lomná 22

IČO: 00314633

 

Dodávateľ: NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

sídlo spoločnosti: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

IČO:35976853

DIČ:                       2022119836

Cena s DPH:    30,00 €/mesiac

 

Dátum účinnosti:22.05.2021

Platnosť do:-

Uzatvorená dňa:19.05.2021

Zverejnene dňa:21.05.2021

 

 

Pozrieť dokument PDF