Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

žiadne dokumenty

       Názov dokumentu           Formát  Dátum zverejnenia
Príloha č. 4images/ver.obstar/2020/7.doc - Návrh na plnenie kritérií doc 28.10.2020
Príloha č. 3 - Zmluva o dielo doc 28.10.2020
Príloha č. 2 - PD elektro pdf 28.10.2020
Príloha čimages/ver.obstar/2020/4.pdf. 2 - PD arch pdf 28.10.2020
Príloha č. 1 - výkaz výmer stav.práce xlxs 28.10.2020
Príloha č. 1 - výkaz výmer elektro xlxs 28.10.2020
Výzva na predkladanie ponúk pdf 28.10.2020
Príloha č. 2 - Rámcová zmluva doc  25.09.2020
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií doc 25.09.2020
Výzva na predkladanie ponúk pdf  25.09.2020
 Výzva na predkladanie ponuk  PDF 10.12.2018