Oznam ZŠ Lomná spustila novú web stránku link tu : https://zs-lomna.edupage.org .------- Oznam ZŠ Lomná spustila novú web stránku link tu : https://zs-lomna.edupage.org .

žiadne dokumenty

       Názov dokumentu           Formát  Dátum zverejnenia
     
 Údržba miestnej komunikácie – Lány.“    
Výzva na predkladanie ponúk   11.11.2020
Príloha č. 2 - Zmluva o dielo   11.11.2020
Kópia - Príloha č. 1 - výkaz výmer   11.11.2020
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií   11.11.2020
     
Príloha č. 4images/ver.obstar/2020/7.doc - Návrh na plnenie kritérií doc 28.10.2020
Príloha č. 3 - Zmluva o dielo doc 28.10.2020
Príloha č. 2 - PD elektro pdf 28.10.2020
Príloha čimages/ver.obstar/2020/4.pdf. 2 - PD arch pdf 28.10.2020
Príloha č. 1 - výkaz výmer stav.práce xlxs 28.10.2020
Príloha č. 1 - výkaz výmer elektro xlxs 28.10.2020
Výzva na predkladanie ponúk pdf 28.10.2020
Príloha č. 2 - Rámcová zmluva doc  25.09.2020
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií doc 25.09.2020
Výzva na predkladanie ponúk pdf  25.09.2020
 Výzva na predkladanie ponuk  PDF 10.12.2018