Všetko o Covid 19

Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda: 7.00 .-  17.00.
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:  7.30 - 13.30
Sobota - Nedeľa
voľno

Text:

ČISTOPIS TABUĽKY -NÁVRH UPN LOMNÁ

ČISTOPIS TEXT-NÁVRH UPN LOMNÁ

tabuľky pp zábery

text PP zábery

Výkresy

výkres č1 výkres č2 výkres č3 výkres č4 výkres č5 výkres č6 výkres č7  

 

Zmeny a doplnky č. 1 UP Lomná

č _Výkres č4 Výrez 4 ,

č _Výkres č5 Výrez 4   č _Výkres č7 Výrez 4  č_Výkres č1 - náložka ,  č_Výkres č1 Výkres širších vzťahov

č_Výkres č2 Legenda 1 - náložka,  č_Výkres č2 Legenda 2 - náložka, č_Výkres č2 Legenda 2, č_Výkres č2 Výrez, 

 č_Výkres č3 Komplexný výkres priestor usporiad a funkč využitia zast územia - Legenda , č Výkres č3 Legenda - náložkač_Výkres č3 Výrez 1,  

č_Výkres č3 Výrez 2 - náložka , č_Výkres č3 Výrez 3,    č_Výkres č3 Výrez 3 - náložkač_Výkres č3 Výrez 2

 

č_Výkres č4 Legenda - náložkač_Výkres č4 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - Legenda č_Výkres č4 Výrez 1 - náložka

č_Výkres č4 Výrez 3č_Výkres č5 Legenda - náložka, č_Výkres č5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Legenda

č_Výkres č5 Výrez 1 - náložka, č_Výkres č5 Výrez 3

 

č_Výkres č7 Legenda - náložka, č_Výkres č7 Výkres záberov poľnohosp pôdy na stavebné a iné zámery - Legenda, č_Výkres č7 Výrez 1,

č_Výkres č7 Výrez 2 - náložka, č_Výkres č7 Výrez 2, č_Výkres č7 Výrez 3 - náložka, č_Výkres č7 Výrez 3, textZaDč.1-NÁVRH-Lomná