ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda o zneškodnení odpadov

Predmet  zmluvy:  Zneškodnenie odpadov                              

Objednávateľ:   Obec Lomná

                          029 54  Lomná 22                

Dodávateľ:      Technické služby mesta Námestovo

Sídlo spoločnosti:   Miestneho priemyslu 560

IČO:        30222281

DIČ:     2020569012 

Cena s DPH:   64 €/t

Dátum účinnosti:  20.02.2020

Platnosť do:         31.12.2020

Uzatvorená do:   14.02.2020

Zverejnene dňa: 19.02.2020

 

Pozrieť dokument PDF