ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dodatok č. 1

Číslo zmluvy:                      

Predmet  zmluvy:   zmena znenia prílohy č. 1                             

Objednávate:    Obec Lomná

                          Lomná 22

                            029 54

Dodávateľ:                          SAŽP

Sídlo spol.: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  

IČO:                                   00626031

DIČ:                                 2021125821

Cena s DPH:                           -

Dátum účinnost:  22.02.2020

Platnosť do:               -

Uzatvorená dňa: 04.02.2020

Zverejnene dňa: 21.02.2020 CRZ

 

Pozrieť dokument PDF