ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta 104/1

Číslo zmluvy:                          01/2020

Predmet  zmluvy:                 nájom hrobového miesta  104/1                             

Objednávateľ:                       Hutirová Anna

                                                 Lomná 2 

                                                  

Dodávateľ:                             Obec Lomná

Sídlo spoločnosti:                 Lomná 22

IČO:                                          00314633

DIČ:                                          

 

Cena s DPH:                           10 €

 

Dátum účinnosti:                   27.02.2020

Platnosť do:                            19.02.2030  

Uzatvorená dňa:                    20.02.2020

Zverejnene dňa:                    26.02.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF