ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta 7/3


Číslo zmluvy: 02/2020
Predmet zmluvy: nájom hrobového miesta 7/3

Objednávateľ: Trojáková Magda
                        Lomná 122

Dodávateľ: Obec Lomná
Sídlo spoločnosti: Lomná 22
IČO: 00314633
DIČ:
Cena s DPH:  20 €
Dátum účinnosti: 04.03.2020
Platnosť do: 20.02.2030
Uzatvorená dňa: 21.02.2020
Zverejnene dňa: 03.03.2020

Pozrieť dokument PDF