ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva

Číslo zmluvy:                          3200574

Predmet  zmluvy:                 dotácia                               

Objednávateľ:                       Obec Lomná

                                                 

Dodávateľ:                             DPO SR

Sídlo spoločnosti:                 Kutuzovova 17

IČO:                                          00177474

DIČ:                                          2020878992

 

Cena s DPH:                           3000 €

 

Dátum účinnosti:                   31.03.2020

Platnosť do:                            20.08.2020  

Uzatvorená dňa:                    30.03.2020

Zverejnene dňa:                     30.03.2020 

Pozrieť dokument PDF