ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva Dsidata

Číslo zmluvy:                          -

 

Predmet  zmluvy:                  súhlas s umiestnením technologického zariadenia                               

 

Objednávateľ:                       Obec Lomná

                                                  

Dodávateľ:                             DSIDATA a.s.

Sídlo spoločnosti:                 Nám. A. Bernoláka   377/7 ,029 01 Námestovo

IČO:                                          36399493

DIČ:                                          2020129727

 

Cena s DPH:                           274,34  €

 

Dátum účinnosti:                   19.03.2020

Platnosť do:                           doba neurčitá   

Uzatvorená dňa:                    19.03.2020

Zverejnene dňa:                     30.03.2020 

Pozrieť dokument PDF