ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Poistná zmluva -Úrazové poistenie

Číslo zmluvy:                          5190028864

 

Predmet  zmluvy:                                                 

 

Objednávateľ:                       Obec Lomná

                                                  

Dodávateľ:                             Komunálna poisťovňa  

Sídlo spoločnosti:                  Štefaniková 17, 811 05 Bratislava  

IČO:                                          31595545

DIČ:                                          2021097089

 

Cena s DPH:                           13  €

Dátum účinnosti:                   01.04.2020

Platnosť do:                            31.12.2020   

Uzatvorená dňa:                    31.03.2020

Zverejnene dňa:                     31.03.2020 

 

Pozrieť dokument PDF