ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov

 Číslo zmluvy:                           10 2020

Predmet  zmluvy:                                                 

Objednávateľ:                       Obec Lomná

                                                 

Dodávateľ:                             Technické služby mesta Námestovo   

Sídlo spoločnosti:                  Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo   

IČO:                                          30222281

DIČ:                                          2020569012

 

Cena s DPH:                           66 €/ t  

 

Dátum účinnosti:                   01.04.2020

Platnosť do:                            31.12.2020   

Uzatvorená dňa:                    27.02.2020

Zverejnene dňa:                     31.03.2020

 

Pozrieť dokument PDF