ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda o poskytnutie finančného príspevku

Číslo zmluvy:                           20/21/054/58

 

Predmet  zmluvy:                   poskytnutie finančného príspevku                               

 

Objednávateľ:                       Obec Lomná

                                        

Dodávateľ:                             UPSVaR    

Sídlo spoločnosti:                 Nám. A.Bernoláka 381/4 ,02901 Námestovo     

IČO:                                          30794536

DIČ:                                          2021777780

Cena s DPH:                           57,54 €/ UoZ   

 

Dátum účinnosti:                   03.04.2020

Platnosť do:                            31.12.2020   

Uzatvorená dňa:                    25.03.2020

Zverejnene dňa:                     02.04.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF