ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva audit


Číslo zmluvy: 22
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej závierky
Objednávateľ: Obec Lomná

Dodávateľ: Ing.Emília Franeková
Sídlo spoločnosti: Horná Lehota 180
IČO: 31912681
DIČ: 1021322577


Cena s DPH: 1.700 €


Dátum účinnosti: 18.04.2020
Platnosť do: doba neurčitá
Uzatvorená dňa: 14.04.2020
Zverejnene dňa: 17.04.2020

Pozrieť dokument PDF