ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Detské ihrisko – Lomná

 

 Číslo zmluvy:                           

 

Predmet  zmluvy:                  Detské ihrisko –Lomná                                

 

Objednávateľ:                       Obec Lomná

                                                  

 

Dodávateľ:                             Veríme v Zábavu, s.r.o     

Sídlo spoločnosti:                 Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín         

IČO:                                          46167145

DIČ:                                          2023253034

Cena s DPH:                            6.960.- €   

 

Dátum účinnosti:                   23.04.2020

Platnosť do:                            -    

Uzatvorená dňa:                    14.04.2020

Zverejnene dňa:                     22.04.2020 

 

Pozrieť dokument PDF