ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta

Predmet  zmluvy:                  nájom hrobového miesta 106/2               

 

Objednávateľ:                       Beťáková Oľga  

                                                  Lomná 51

 

Dodávateľ:                              Obec Lomná     

Sídlo spoločnosti:                  Lomná 22         

IČO:                                           00314633

DIČ:                                           2020571685

Cena s DPH:                             10 € /10 rokov    

 

Dátum účinnosti:                   26.05.2020

Platnosť do:                            21.05.2030    

Uzatvorená dňa:                    22.05.2020

Zverejnene dňa:                     25.05.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF