ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-774354841275

Názov zmluvy:                        Zmluva o  nájme hrobového miesta                     

 

Predmet  zmluvy:                   verejná telefónna služba                                  

 

Objednávateľ:         Obecný úrad Lomná , Lomná 22                 

                                                   

 

Dodávateľ:                              Slovak telekom , a.s      

Sídlo spoločnosti:                  Bajkalská 28, Bratislava          

IČO:                                          35763469

DIČ:                                          2020273893

Cena s DPH:                             19,99 €/mesačne    

 

Dátum účinnosti:                   18.06.2020

Platnosť do:                           24 mesiacov   

Uzatvorená dňa:                    16.06.2020

Zverejnene dňa:                      17.06.2020   

 

 

Pozrieť dokument PDF