ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta 111/2

Názov zmluvy:                       Zmluva o nájme                        

                                                 

Predmet  zmluvy:                  nájom hrobového miesta 111/2                  

 

Objednávateľ:                         Suržinová Anna ,Lomná 52

                                                   

Dodávateľ:                              Obec Lomná       

Sídlo spoločnosti:                  Lomná 22             

IČO:                                           00314633

DIČ:                                           2020571685

Cena s DPH:                             5 €     

 

Dátum účinnosti:                   01.07.2020

Platnosť do:                            28.06.2030    

Uzatvorená dňa:                    29.06.2020

Zverejnene dňa:                     30.06.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF