ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o dielo č.01/05/2020

Predmet  zmluvy:  Modernizácia športových plôch-výstavba šatní a sociálnych zariadení                   

 

Objednávateľ:        Obec Lomná , Lomná 22, IČO:00314633

                                                   

Dodávateľ:              Stanislav Žibek –stavebná firma                        

Sídlo spoločnosti:  Lomná 77             

IČO:                           35094931

DIČ:                           1020469538

Cena s DPH:             105.738,08 EUR     

 

Dátum účinnosti:                   08.07.2020

Platnosť do:                            R-2022    

Uzatvorená dňa:                    07.07.2020

Zverejnene dňa:                     07.07.2020 

 

Pozrieť dokument PDF