ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta č.06/2020

Predmet  zmluvy:   nájom hrobového miesta 103/1                   

 

Objednávateľ:        Grajciarová Helena  , Lomná 120

                                                   

Dodávateľ:              Obec Lomná                        

Sídlo spoločnosti:  Lomná 22             

IČO:                           00314633

DIČ:                           2020571685

Cena s DPH:             10 EUR /10 rokov     

 

Dátum účinnosti:                   08.08.2020

Platnosť do:                            R-2020    

Uzatvorená dňa:                    06.08.2020

Zverejnene dňa:                     07.08.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF