ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o balíkovom účte

Predmet  zmluvy:  bežný účet  pre neziskový sektor                    

 

Objednávateľ:         Združenie obcí pre rozvoj cestovného ruchu

                                                   

Dodávateľ:              Slovenská sporiteľňa

Sídlo spoločnosti:   Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava            

IČO:                           832 37

DIČ:                           -

Cena s DPH:            -

 

Dátum účinnosti:                    -

Platnosť do:                             -    

Uzatvorená dňa:                     -

Zverejnene dňa:                    20. 08.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF