ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

Predmet  zmluvy:  úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu                      

 

Objednávateľ:         Okresný súd Námestovo  

                                   Nám. Antona Bernoláka 332/16 029 01 Námestovo                  

 

Dodávateľ:               Obec Lomná  

Sídlo spoločnosti:   Lomná 22            

IČO:                           00314633

DIČ:                           2020571685

Cena s DPH:            -

 

Dátum účinnosti:          04.09.2020

Platnosť do:                             -    

Uzatvorená dňa:          04.09.2020

Zverejnene dňa:           08. 09.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF