ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Kúpna zmluva

Predmet  zmluvy:  prevod vlastníckeho práva                      

 

Objednávateľ:        Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krušetnica   

                                                  

 

Dodávateľ:               Obec Lomná  

Sídlo spoločnosti:   Lomná 22            

IČO:                           00314633

DIČ:                           2020571685

Cena s DPH:            -

 

Dátum účinnosti:   30.09.2020

Platnosť do:                             -    

Uzatvorená dňa:    29.9.2020

Zverejnene dňa:     29.9.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF