ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o aktualizácii programov

Predmet  zmluvy:  poskytovanie aktualizácií                       

 

Objednávateľ:        Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krušetnica   

                                                  

 

Dodávateľ:               Topset Solutions s.r.o   

Sídlo spoločnosti:   Hollého 2366/25B ,Stupava             

IČO:                           46919805

DIČ:                            2023645162

Cena s DPH:             114 .- €  

 

Dátum účinnosti:   06.10.2020

Platnosť do:            31.12.2025                  -    

Uzatvorená dňa:    09.9.2020

Zverejnene dňa:     05.10.2020 

 

 

Pozrieť dokument PDF