ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

                                                

Predmet  zmluvy:  Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci                         

 

Objednávateľ:        Obec Lomná, Lommná 22, 029 54   

                                                  

 

Dodávateľ:               MF SR   

Sídlo spoločnosti:   Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava               

IČO:                            00151742

DIČ:                            

Cena s DPH:              18.408 .- eur    

 

Dátum účinnosti:   9.10.2020

Platnosť do:            -neuvedený     

Uzatvorená dňa:    07.10.2020

Zverejnene dňa:     08.10.2020 v CRZ     

 

 

Pozrieť dokument PDF