ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda číslo 20/21/054/217

Predmet  zmluvy:  príspevok na aktivačnú činnosť        

 

Objednávateľ:        Obec Lomná, Lomná 22, 029 54   

                                                  

 

Dodávateľ:               UPSVaR  

Sídlo spoločnosti:   Nám. A. Bernoláka 381/4 , 029 01 Námestovo                 

IČO:                            30794536

DIČ:                            2021777780

Cena s DPH:              57,54 €/ mesačne     

 

Dátum účinnosti:   27.10.2020

Platnosť do:            neuvedený     

Uzatvorená dňa:    19.10.2020

Zverejnene dňa:     26.10.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF