ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta č.07/2020

                                                 

Predmet  zmluvy:  nájom hrobového miesta         

 

Objednávateľ:        Ján Ulík ,Lomná č. 203    

                                                  

 

Dodávateľ:               Obec Lomná   

Sídlo spoločnosti:   Lomná 22                 

IČO:                            00314633

DIČ:                            2020571685

Cena s DPH:              20€/ 10 rokov      

 

Dátum účinnosti:   28.11.2020

Platnosť do:            27.11.2030     

Uzatvorená dňa:    28.10.2020

Zverejnene dňa:     29.11.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF