ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva –úrazové poistenie

Predmet  zmluvy:  poistenie uchádzačov o zamestnanie          

 

Objednávateľ:        Obec Lomná  ,Lomná č.22, 029 54     

 IČO:003146333                                                  

 

Dodávateľ:               Komunálna poisťovňa   

Sídlo spoločnosti:   Štefánikova 17 , 811 05 Bratislava                  

IČO:                            31595545

DIČ:                            2021097089

Cena s DPH:              13 €      

 

Dátum účinnosti:   31.11.2020

Platnosť do:             -     

Uzatvorená dňa:    30.10.2020

Zverejnene dňa:     30.10.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF