ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Rámcová zmluva

Predmet  zmluvy:  Zimná údržba komunikácií-Lomná           

 

Objednávateľ:        Obec Lomná  ,Lomná č.22, 029 54     

 IČO:003146333                                                  

 

Dodávateľ:               Stanislav Žibek    

Sídlo spoločnosti:   Lomná 77                 

IČO:                            43357652

DIČ:                            1077146026

Cena s DPH:              35.- €/1 hod.

                                    300 eur pohotovosť/deň .       

 

Dátum účinnosti:   12.11.2020

Platnosť do:             do 31.03.2023      

Uzatvorená dňa:    11.11.2020

Zverejnene dňa:     11.11.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF