ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dodatok k rámcovej zmluve

Predmet  zmluvy:  platba za pohotovosť           

        

 

Objednávateľ:        Obec Lomná  ,Lomná č.22, 029 54      

 Dodávateľ :            Stanislav Žibek                                              

 

Sídlo spoločnosti:   Lomná 77                 

IČO:                            43357652

DIČ:                            1077146026

Cena s DPH:              300 eur pohotovosť/mesiac       

 

Dátum účinnosti:   24.11.2020

Platnosť do:             -     

Uzatvorená dňa:   23.11.2020

Zverejnene dňa:     23.11.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF