ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o nájme hrobového miesta

Predmet  zmluvy:  poistenie uchádzačov o zamestnanie          

 

Objednávateľ:   Ing.Vladimír Ľuba      ,Lomná 27

 

 IČO:003146333                                                  

 

Dodávateľ:               Obec Lomná

Sídlo spoločnosti:   Lomná 22              

IČO:                            00314633

DIČ:                           2020571685

Cena s DPH:              30 eur /10 rokov               

 

Dátum účinnosti:   26.11.2020

Platnosť do:             -     

Uzatvorená dňa:    24 .11.2020

Zverejnene dňa:     25.11.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF