ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda č.20/21/54X/32

Predmet  zmluvy:  príspevok na podporu vytvárania pracovných miest  pre UoZ             

 

Objednávateľ:        Obec Lomná ,Lomná 22

 IČO:                          00314633                        

 

Dodávateľ:               UPSVaR  

Sídlo spoločnosti:   A.Bernoláka 381/4 Námestovo                 

IČO:                            30794536

DIČ:                            2021777780

Cena s DPH:              8 947,20 € / 6 mesiacov          

 

Dátum účinnosti:   01.12.2020

Platnosť do:             -    

Uzatvorená dňa:    25.11.2020

Zverejnene dňa:     30.11.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF