ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda č.1 k zmluve o povinnom výkupe elektriny

Predmet  zmluvy:  zodpovednosť za odchylku       

 

Objednávateľ:        Obec Lomná  ,Lomná č.22, 029 54                                      

 

Dodávateľ:               Slovenský plynárenský priemysel a.s

Sídlo spoločnosti:   Mlynské nivy 44/a Bratislava 825 11                  

IČO:                           35815256

DIČ:                           2020259802

Cena s DPH:             -    

 

Dátum účinnosti:   11.12.2020

Platnosť do:           31.12.2021  

 Uzatvorená dňa:    06.11.2020

Zverejnene dňa:     10.12.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF