ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov

Predmet  zmluvy:        zneškodnenie odpadov 

 

Objednávateľ:        Obec Lomná  ,Lomná č.22, 029 54                                      

IČO :                         00314633                        

Dodávateľ:               Technické služby mesta Námestovo

Sídlo spoločnosti:   Miestneho Priemyslu 560,029 01  Námestovo                   

IČO:                           30222281

DIČ:                          2020569012

Cena s DPH:            66,00 €/t

 

Dátum účinnosti:   11.12.2020

Platnosť do:           28.02.2021

 Uzatvorená dňa:    07.12.2020

Zverejnene dňa:     10.12.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF