ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o dielo

Predmet  zmluvy:  Sravebné úpravy MŠ Lomná s.č.135          

        

 

Objednávateľ:        Obec Lomná  ,Lomná č.22, 029 54      

IČO :                         00314633 

Dodávateľ :            Západoslovenskí elektrikári s.r.o   

                                         

 

Sídlo spoločnosti:   Cetínska 67/35, 941 07 Veľký Kýr                 

IČO:                            51705613

DIČ:                            2120766989

Cena s DPH:            24 044,04 EUR     

 

Dátum účinnosti:  16.12.2020

Platnosť do:             .8/2021       

Uzatvorená dňa:  15.12.2020

Zverejnene dňa:    15.12.2020   

 

 

Pozrieť dokument PDF