ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluva o výpožičke

 

Predmet  zmluvy:  výpožička SIM karty,Tablet Samsung         

 

Objednávateľ:        Obec Lomná ,Lomná 22

 IČO:                          00314633                        

 

Dodávateľ:              SR ŠÚ SR                    

sídlo spoločnosti:  Miletičova 3, 824 67 Bratislav                  

IČO:                           00166197

DIČ:                           -

Cena s DPH:             -           

 

Dátum účinnosti:   18.12.2020

Platnosť do:            15.04.2021     

Uzatvorená dňa:    16.12.2020

Zverejnene dňa:     17.12.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF