ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dohoda č.20 /21/010/55

Predmet  zmluvy:  pomoc v hmotnej núdzi          

 

Objednávateľ:        UPSVaR Námestovo ,Nám.A.Bernoláka 384/4

 IČO:                          30794536                       

 

Dodávateľ:              Obec Lomná                    

sídlo spoločnosti:   Lomná 22                  

IČO:                           00314633

DIČ:                           

Cena s DPH:             -           

 

Dátum účinnosti:   31.12.2020

Platnosť do:            31.12.2021     

Uzatvorená dňa:    28.12.2020

Zverejnene dňa:     30.12.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF