ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/05/2020 zo dňa 07.07.2020

Predmet  zmluvy:  zmena stavby na základe predloženej novej projektovej dokumentácie         

 

Objednávateľ:        Obec Lomná ,Lomná 22

 IČO:                          00314633                        

 

Dodávateľ:              Stanislav Žibek-stavebná firma                   

sídlo spoločnosti:   Lomná 77                  

IČO:                           35094931

DIČ:                           1020469538

Cena s DPH:             111.393,43 eur           

 

Dátum účinnosti:   31.12.2020

Platnosť do:            -     

Uzatvorená dňa:    18.12.2020

Zverejnene dňa:     30.12.2020      

 

 

Pozrieť dokument PDF