hľadať

Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Videoarchív

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

   

 
 Zverejnené   Názov                                                                           Cena              Dodávateľ           
121.7.2019 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.07/2018 16 000 €    DORSS s.r.o    
12.7.2019 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.KŽP-PO4-SC431-2017-19/G833 0€ Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava   
11.07.2019 Zmluva o nájme bytu 74,81€  € Ľuba Dušan , Tatiana Žibeková  
25.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.71/1 20€  Brachňák Tomáš ,Lomná 111
24.06.2019 Kúpna zmluva 72€ Ondrej Greňo , Lomná č.91
10.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta č.106 20€  Mária Jurincová
20.05.2019 Dodatok č.2 k zmluve 072ZA130076 0 €   PPA Bratislava 
09.05.2019 Zmluva – audítorské služby 840 €   Ing.Emília ,Franeková,Horná Lehota
09.05.2019 Zmluva – audítorské služby 1 200 €   Ing.Emília ,Franeková Horná Lehota 
29.4.2019 Dohoda 19/21/50J/15 5 052,51 €   UPSVAR Námestovo
10.04.2019  Zmluva č. 39 028 3 000 €   DPO SR Bratislava 
20.03.2019  Dohoda 19/21/50J/11 10 105,02 €   UPSVAR Námestovo
13.02.2019  Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce 0€   Vavrečka 467, 029 01 Vavrečka 
10.03.2019 Zmluva o poskytnutí podpory 15 677,94 € Slovenská agentúra ŽP Banská Byst.
04.03.2019 Doplnok k dohode o zneškodnení odpadov 10 2019 58,30 €/t    Technické služby Námestovo 
21.02.2019  Dodatok č.1 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G833 0 €   MŽP SR Bratislava 
21.02.2019  Zmluva o reklame 240€   Profesionálny register , Bratislava 
15.02.2019 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov 4409,81 € bez DPH    NATUR-PACK a.s. Ružová dolina 6 Bratislava 
13.02.2019 Darovacia zmluva 100 €   COOP Jednota Námestovo 
29.01.2019 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Neuvedená   SD, a.s. Pri Rajčianke, Žilina 
03.01.2019  Zmluva o vývoze odpadu 5/2019 1,20 €+DPH   Marián Murín, Námestovo  
03.01.2019  Zmluva o vývoze odpadu 4/2019 182,57 €+DPH   Marián Murín, Námestovo